Difuzní změny jater

Difúzní změny v játrech - termín označující různé stupně poškození orgánů. Na rozdíl od lokálních fokálních strukturálních poruch naznačují šíření patologických změn v jaterní tkáni (parenchyma). Příčiny a povaha morfologických změn v játrech závisí na konkrétní nemoci

Nejsou funkční, vždy jsou způsobeny změnou buněčné struktury, jaterních žlučovodů a cév. Difuzní změny ve struktuře jater mohou být detekovány in vivo pouze známkami ozvěny během ultrazvukového vyšetření. Mnohem méně často - s histologickou analýzou vzdáleného orgánu. Patologové zjistí změny u lidí, kteří zemřeli na závažné onemocnění jater.

Jak se anatomická struktura jater projevuje na ultrazvuku?

V pracovní játrech je racionální lobulární struktura. V každém laloku jsou vhodné arteriální a žilní cévy, navíc je krevní oběh podporován intralobulárními (sinusoidální) a interlobulární (uvnitř vazivové tkáně septa) kapilárami.

Příliv krve do jaterních buněk (hepatocytů) přináší látky, které je třeba zpracovat, odtok dodává užitečné složky do všech vnitřních orgánů, odstraňuje toxiny. Plátky jsou ve formě hranolů. Vědci naznačují přítomnost difúzního mechanismu pronikání plazmy do hepatocytů stěnou cévy.

Každý hepatocyt vylučuje produkovanou žluč do zvláštního výtokového kanálu, který se po rozšíření a sloučení s ostatními dostane do žlučníku. Paralelně s venulami leží intrahepatální žlučovody, které se spojují v každém laloku, a pak oba do jediného jaterního žlučovodu, který proudí do společného žlučovodu. Část žluči je tedy „vypouštěna“ obtokem žlučníku.

Můžete vidět a vyhodnotit, co každá strukturní jednotka znamená pouze pod mikroskopem. Pro diagnózu je důležitá schopnost určit stav funkční užitečnosti hepatocytového aparátu a okolních tkání. Velkou pomocí je studium schopnosti odrážet ultrazvukové vlny získané echografickými znaky. Odhalují nepochybné oblasti poškození jater nebo rozptýlené distribuce.

Jak vypadají ultrazvukové příznaky difúzních poruch??

Zvukové vlny procházejí zdravými játry, aniž by se zastavovaly nebo odrážely, protože jejich hustota je homogenní hmota. Na obrazovce vypadá echostruktura jako rovnoměrně tmavá (homogenní) zóna, nazývá se hypoechoická.

Nádoby a potrubí se projevují pruhy ještě tmavšího stínu (anechoické), i když stěny tvoří světlý obrys, protože jsou schopny odrážet zvuk. Tento princip umožňuje vidět směr a velikost žíly portálu, žlučovody.

Různé strukturální poruchy, depozice biochemických látek, stopové prvky a nahrazení parenchymu jizevnou tkání vedou ke změnám v echogenitě tkání. Transformace způsobují zvýšení vlastnosti echogenicity a játra na monitoru se stávají světlými (lékaři říkají „jasná játra“).

Difúzní změny v jaterním parenchymu se mohou projevit nerovnoměrným tmavým stínem různých oblastí, „granularity“. Závisí to na heterogenních projevech různých oblastí zánětu, metabolických změnách. Aby bylo možné správně posoudit stupeň hypoechohenogenicity, lékař současně sleduje pravou ledvinu a zaměřuje se na tmavý stín jejího parenchymu.

Na ultrazvuku je vidět hustá cirrhotická tkáň vycházející z vazivové tkáně septa, nahrazení zdravého parenchymu tělními životními produkty (mastné inkluze, depozity mědi, železa).

Podle povahy obrázku jsou učiněny předpoklady o příčinách hyperechoogenicity. Například u infekčních chorob (virová hepatitida) převládají vaskulární změny, odborníci nazývají celkový vzhled jater „blizard“ nebo „hvězdnou oblohu“.

Pro stanovení diagnózy potřebuje pacient srovnání výsledků, studii symptomů a průběh nemoci. Identifikace difúzních změn v jaterním parenchymu bude vyžadovat podrobné vyšetření s komparativní analýzou klinických a biochemických příznaků různých nemocí, imunologických reakcí.

Morfologické příčiny ozvěn

Známky difúzních změn v játrech odhalené echoskopií neodrážejí skutečné histologické abnormality, ale nashromážděné zkušenosti s funkční diagnostikou umožňují izolovat a zacílit lékaře na určité příčinné vztahy lézí parenchymu. Rozlišují se následující varianty variant..

Metabolické - vždy spojené s metabolickou patologií. To je usnadněno: dědičnými chorobami, hormonálními změnami, podvýživou. Skupina nemocí zahrnuje: Gaucherovu chorobu, glykogenózu, diabetes mellitus, fruktózovou intoleranci, tyrosinémii, dědičnou hepatolentikulární nedostatečnost nebo Wilson-Konovalovovu chorobu (poškození jater, mozek nahromaděnou mědí), galaktosémii, tukovou infiltraci se zhoršeným metabolismem tuků.

Infekční - zánět parenchymu při virové hepatitidě (v akutní a chronické formě), miliary tuberkulóza, mononukleóza (způsobená virem Epstein-Barr), AIDS, brucelóza, cytomegalovirová infekce, některé helminthiasy, mykotická onemocnění.

Toxický - vyskytuje se, když jsou toxické látky vystaveny jaterní tkáni (alkohol, závislost na nikotinu, účinky steroidní terapie, užívání cytostatik, radiační expozice, antibiotika, otrava solemi těžkých kovů, výrobky s vysokým obsahem trans-tuků, volné radikály).

Zhoubné nádory - v případě širokého rozšíření (setí). Chronické srdeční selhání - v důsledku žilní stagnace krve v játrech a portální žilní soustavě. Autoimunitní - dědičné a získané nemoci alergické povahy.

Mezi rozptýlenými změnami v játrech výměnné povahy lze podrobněji rozlišit následující podmínky. Steatóza (synonymum k tukové infiltraci) - tukové inkluze se postupně hromadí ve složení hepatocytů, buňky se ničí a vytvářejí cysty. Bylo zjištěno, že poruchy typu tukové infiltrace se vyskytují pod vlivem akumulace významného množství triglyceridů, které jaterní buňky nejsou schopny zpracovat.

Vklady meziproduktů - železo (hemochromatóza, komplikovaná krevní transfúze, důsledky hemolytické anémie), měď (Wilson-Konovalovova nemoc), hyalin (alkoholická cirhóza). Změny mohou být jak fokální, tak rozptýlené povahy. Nacházejí se u lidí různého věku, včetně dětí. Nealkoholická steatóza se častěji vyskytuje u lidí s nadváhou..

Podle typu morfologických změn se struktura jater mění na stranu:

 • otok a otok parenchymu (v závislosti na závažnosti zánětlivého procesu);
 • skleróza (náhrada za jizvu);
 • hypertrofie (proliferace strukturních prvků);
 • dystrofie.

Tyto změny se mohou střídat a způsobit exacerbace nebo remise nemoci, ale mluví o patologii, i když jsou špatně identifikovány. Je nemožné si všimnout počátečního stádia nemoci známkami ECHO. Nevyjádřené příznaky málo odrážejí stupeň narušení struktury jaterního parenchymu.

Příčiny patologie v dětství

Při dlouhodobé těžké žloutence, hepatomegálii, splenomegálii existuje podezření na difúzní změny jater u novorozence. Ultrazvukové vyšetření vám umožňuje vyloučit nebo potvrdit diagnózu. Změny jsou obvykle spojeny s vrozenou metabolickou poruchou, nemocemi přenášenými matkou během těhotenství (hepatitida, toxické účinky léků).

Pokud je nutné léčit dítě, lékaři volí antibiotika s minimálním poškozením na játra, zkontrolujte individuální citlivost těla. Jakékoli alergické projevy, diatéza ovlivňují strukturu jaterních buněk.

Formuláře pro uzavření ultrazvuku

Popis ultrazvuku lékařem vychází z jeho zkušeností. Charakteristické odstíny a formy jaterních onemocnění jsou lékařem interpretovány vzhledem, stupněm změny echogenicity. Závěr o rozptýlených změnách lze formulovat v následujících frázích:

Čím výraznější jsou příznaky ozvěny, tím je obvykle jasnější obraz choroby a těžší klinický průběh. Zánět slinivky břišní, orgán velmi závislý na fungování jaterních buněk a žlučového systému, se často spojuje s poškozením jater. V části „Závěr“ musí lékař uvést zvýšení velikosti jater, sleziny, stavu žlučníku a kanálků (kameny, průchodnost, anatomické zúžení), stěny velkých cév.

„Difúzní heterogenní změny“ - zdůrazňují různé stupně porušení echogenicity jednotlivých částí parenchymu. Toto poškození struktury jater je spojeno s akumulací kalcifikací, železa, mědi v buňkách, nerovnoměrného cirrhotického procesu, obstrukce intrahepatálních žlučovodů, nádorů, tuberkulózy a parazitárních infekcí.

Příznak heterogenity lze považovat za pozitivní okamžik, který ukazuje na zachování kompenzačních schopností těla. U lékařů a pacientů to naznačuje vhodnost použití všech dostupných metod léčby.

Nehomogenní nodulární změny (granulomas) ve 30% případů způsobují drogy. Mezi ně patří: alopurinol, karbamazepin, alfa-methyldopa, sulfonamidy, isoniazid, chinidin, prokainamid. "Difúzní dystrofické změny" - vyskytují se u různých onemocnění orgánů a systémů, které jsou doprovázeny ztrátou bílkovin, vitamínů, úplným vyčerpáním energetických rezerv.

Často doprovázejí chronická krevní onemocnění, anémii, ale mohou být také důsledkem virové hepatitidy, důsledkem poškození jater samotného (otrava plísněmi, nitrosloučeninami, sedativy) způsobenou předávkováním diuretiky.

Varianty změn u různých nemocí

Porážka zažívacích orgánů je charakterizována vzájemnými komplikacemi, jasným spojením mezi fungováním. U některých onemocnění se proto mohou objevit difúzní změny v jaterním parenchymu..

S cirhózou

Známky cirhózy pomocí ultrazvukové studie se dělí na hlavní a nepřímé. Mezi hlavní patří: zvětšení velikosti, nerovný dolní okraj, mnoho hyper- a hypoechoických malých oblastí v důsledku nahrazení zdravých buněk pojivovou tkání, ztluštění stěn portálních žil a snížení viditelnosti vaskulárních kontur. Mezi nepřímé příznaky: portální hypertenze je indikována zvýšením průměru sleziny a portálních žil, zvýšením sleziny a přítomností tekutiny v dutině břišní (ascites).

S chronickou cholecystitidou

Důležitý je vliv na hepatocyty infekce, stagnace žlučovodů, změny vlastností žluči a tvorba kamenů. Ultrazvuk odhaluje expanzi nebo křeč břišních kanálků (biliární dyskineze), zvýšení jater a velikosti žlučníku.

S hepatomegálií

Významné zvýšení velikosti jater je doprovázeno difúzním strukturálním narušením. V diferenciální diagnostice je nutné vyloučit roli chronických infekcí (malárie, tuberkulóza, echinokokóza), sarkoidózy, mononukleózy.

S pankreatitidou

V reakci na zánět slinivky břišní játra reagují s reaktivními difúzními změnami. Na klinice je důležité tento mechanismus vyjasnit a vyloučit vývoj nádorového procesu, kameny v žlučovodech. Současně jsou detekovány změny ve struktuře pankreatické tkáně.

S onemocněním ledvin

Difuzní změny v játrech jsou někdy detekovány současně se zvýšením ledvin, expanzí pánve, zánětem, trombózou renálních tepen a kameny v močovém traktu. Vztah mezi těmito dvěma orgány je zajištěn vzájemným „výnosem“ v případě porušení odstraňování struskových látek, hromadění metabolických produktů. Proto při selhání jater trpí ledviny a naopak.

S onemocněním sleziny

Slezina je hlavní lymfatickou uzlinou těla, je zodpovědná za krevní oběh, imunitu. Je ovlivněn spolu s játry zvýšením tlaku v systému portálových žil. Důvodem je možnost odtoku krve a zvýšené zátěže. Ultrazvuk odhaluje hepato- a splenomegálii. Léčba cirhózy jater, další chirurgický posun krevního toku pomáhá obnovit funkci sleziny.

Léčba difúzních změn v játrech

Terapii předepisuje lékař v závislosti na konkrétním typu onemocnění. Závěr o difúzním poškození jater není diagnóza, proto nemá žádné specifické ošetření.

Tyto informace se berou v úvahu pro zahrnutí do systému jmenování:

 • dietní výživa v souladu s tabulkou č. 5 (vyloučení všech nepříjemných kořeněných, mastných, smažených potravin, koření, čistého režimu, vyvážené hmotnosti člověka, dnů nalačno);
 • doporučení pro změnu životního stylu a návyků (vyloučení jakéhokoli alkoholu, kouření, povinné procházky, cvičení);
 • antivirové nebo antiparazitické ošetření, anti-TB léky, choleretika;
 • cytostatika;
 • nejvhodnější hepatoprotektory, vitaminy;
 • populární doporučení.

Po obdržení závěru ultrazvukové studie s nepochopitelnými frázemi byste se neměli pokoušet rozluštit sami sebe nebo kontaktovat neprofesionály. Diagnóza bude správná až po dalších funkčních testech prokazujících kvalitu jater, identifikujících konkrétní příčiny patologie.

Difúzní změny v jaterním parenchymu

Játra jsou orgánem, který se v případě nemoci dlouho nevyhlásí. Nejčastěji jsou detekovány během ultrazvukové diagnostiky. A docela často v extraktu najdete malý, ale děsivý záznam - rozptýlené změny v parenchymu jater. Nepropadejte panice, na začátku byste se měli pokusit pochopit, co tato věta znamená. Diagnóza „difúzních změn jaterního parenchymu“ proto neexistuje. Záznam může znamenat pouze to, že v orgánu, který způsobil tento stav, dochází k určitým procesům. Ale kvůli tomu, co se stalo, je třeba určit, pomocí studií různé povahy.

Difuzní změny mohou být příznakem takových chorob:

Abychom pochopili, co je v sázce, měli bychom vědět, že parenchym není shell, ale kombinace nejdůležitějších prvků zodpovědných za fungování orgánu. Játra sestávají výhradně z parenchymální tkáně, která je zase tvořena z určitých buněk - hepatocytů.

Proto, říkat, že parenchym má rozptýlené změny, lékař předpokládá transformaci jaterní tkáně. Menší odchylky tedy mohou být důsledkem virového onemocnění. Existují však závažné léze, proto je nezbytné provést další studie, které odhalí celou hloubku poškození jater. V žádném případě však nelze ignorovat rozptýlené změny parenchymu jater a identifikace příčin, které k tomuto stavu vedly, je klíčem k úspěšné léčbě.

Příznaky difúzních změn jater

Pokud jde o výrazné známky poškození jaterní tkáně, jsou velmi vzácné.

Kondenzaci však někdy může doprovázet řada symptomů, které člověk cítí:

Po jídle, zejména smažené nebo kořeněné, pocit těžkosti.

Hořká chuť v ústech je nejvýraznější ráno po spánku nebo po jídle.

Pocit slabosti a zvýšená únava, a to i po světelné námaze.

Nevolnost neodůvodněná otravou.

Podrážděnost a časté bolesti hlavy, náhlé výkyvy nálad.

Nejvýraznějšími příznaky, zejména s progresí určitých nemocí, které vedou k závažným změnám v jaterním parenchymu, jsou: bolest v pravé hypochondrii, zažloutnutí skléry a dokonce jazyka jsou alarmujícími příznaky. To jsou znaky, které si člověk může všimnout a cítit se, a vyhledat lékařskou pomoc..

Diagnostické metody

Hlavní metodou pro vyhodnocení povahy difúzních změn v jaterním parenchymu byla a zůstává ultrazvuková studie. Příznaky, podle kterých je lékař stanoví, mohou být buď výrazné, nebo mírné.

Diagnóza vám do určité míry umožňuje identifikovat:

Všechny závažné nemoci, které se dříve přenesly nebo vyskytly v daném čase. Na orgánu zanechávají znatelné známky, takže lékař tyto výrazné známky rozkladu určitých oblastí jater určitě uvidí.

Mírné příznaky zpravidla nezpůsobují takové vážné poškození, ale jsou patrné na ultrazvuku a mohou být způsobeny viry, podvýživou atd..

Na ultrazvuku lékař určí velikost každého laloku orgánů, jeho echogenicitu, jakož i jasnost obrysů a uniformitu struktury.

Kompetentní specialista okamžitě uvidí echo - známky difúzních změn v orgánu, mezi něž patří:

Heterogenní tkanina.

Parenchym se zvýšenou hustotou ozvěny.

Velikost těla se zvětšila.

Vzorek krevních cév je poškozen.

U různých jaterních laloků snížená a zvýšená echogenita.

Těsnění periportálního traktu.

Útlum ultrazvukem.

Diagnostikovat difúzní změny ve struktuře orgánového parenchymu může být pouze kompetentní specialista, který má znalosti v oblasti fyziologie a anatomie, protože se jedná o složitý a časově náročný proces. Díky moderním pokrokům v oblasti ultrazvuku se možnosti diferenciálního výzkumu výrazně rozšiřují. Jedna taková diagnóza však někdy nestačí, protože patologické stavy mohou být docela závažné a morfologické změny nejsou příliš výrazné.

Povaha rozptýlených změn v parenchymu orgánů a příčiny, které tento stav způsobily

V závislosti na příčinách difúzní změny v játrech může mít následující charakter:

Vláknitá změna parenchymu. To se stane, když v důsledku určitých patologických procesů v těle začne růst jizva nebo tzv. Vláknitá tkáň. Jeho vzhled může být vyvolán řadou nemocí, například: alkoholická, toxická nebo virová hepatitida způsobená vrozenou patologií, způsobená parazitární infekcí. Vláknité změny mohou být také důsledkem jakéhokoli onemocnění jiného orgánu, které má přímý účinek na játra..

Hypertrofická povaha změn parenchymu.

Sklerotický parenchym se mění.

To je z mnoha důvodů ke změnám v parenchymu orgánu a pro jejich vyjasnění je třeba provést další analýzy. Čím silnější je zánět, tím výraznější je otok parenchymu.

Poměrně často lze podobný rozsudek slyšet u nemocí následující povahy:

Diabetes mellitus, alkoholismus a obezita. Játra v takových situacích začínají degenerovat, zvětšit se, během studie je echogenita její struktury několikrát vyšší, než by měla být normální.

U chronické hepatitidy může být játra významně zvětšena, ale rozptýlené změny nejsou příliš výrazné.

Pokud má osoba cirhózu jater, struktura orgánu je kompletně vystavena difúzním změnám, stává se heterogenní, existuje mnoho poškozených oblastí, echogenita je výrazně zvýšena.

Pokud v orgánu rostla cysta nebo nádor, budou v určité části jater viditelné významné změny.

Při virové infekci se parenchym jater mění, ale tyto procesy nejsou svou povahou globální a orgán se po určité době zotavuje nezávisle.

Paraziti mohou také způsobit difúzní změny v parenchymu jater..

Iracionální přístup k jídlu, konzumaci kalorií bohatých tuků, stejně jako zneužívání alkoholu, negativně ovlivňuje strukturu orgánu a způsobuje významné změny v jeho parenchymu.

Jak je zřejmé, může existovat mnoho důvodů pro radikální změny ve struktuře orgánu. Pro objasnění diagnózy je třeba provést další vyšetření. Zahrnují odběr krve pro analýzu: lze odebrat obecné, biochemické a klinické, sérologické studie a punkci jater, MRI, angiografii, radioizotopové skenování.

Léčba difúzních změn v jaterním parenchymu

Vzhledem k tomu, že jako taková diagnóza neexistují změny v jaterním parenchymu, budou léčebné metody zaměřeny na odstranění nemoci, která způsobila takovou transformaci. Poté, co je identifikována příčina, hepatolog určí terapeutický režim a předepíše vhodná léčiva.

Standardní léčebné metody zpravidla zahrnují užívání léků podle určitého schématu:

Pokud byly změny způsobeny viry, budou předepsána antivirová činidla, aby se snížil jejich toxický účinek na orgán. Etitotropní léčba hepatitidy spočívá v závislosti na typu určitých léčiv. A je také nutné odstranit další škodlivé faktory, jako je alkohol a jiné toxiny. Hepatoprotektory, které mohou „chránit“ hepatocyty, jsou často předepisovány. Mohou to být léčiva přírodní nebo syntetická, včetně aminokyselin, vitamínů a fosfolipidů.

Fosfolipidy jsou schopny normalizovat strukturu membrány jaterních buněk, snížit nekrózu hepatocytů, v důsledku čehož se výrazně zlepšují biochemické parametry.

Prostředky přírodního původu mají stimulační účinek na jaterní buňky, díky čemuž se obnovují hepatocyty, tohoto účinku je také dosaženo díky choleretickému účinku léků. Proces trávení se zlepšuje, vliv škodlivých látek vstupujících do těla alkoholem, drogami a potravinami je výrazně minimalizován.

Působení syntetických drog je rozmanité a extrémně obtížné, zpravidla jsou předepisovány pro rakovinu.

Aminokyseliny mohou normalizovat játra a vyrovnat nedostatek nezbytných sloučenin.

Vitaminy B a E jsou hepaprotektory a jsou často předepisovány v obecném léčebném režimu jater.

Kromě dodržování léčebného režimu vyžaduje téměř každé onemocnění jater, které způsobilo jeho rozptýlené změny, určitou stravu. Výživa bude muset být upravena zvláštním způsobem, lékař vám okamžitě řekne, jak to udělat, ale hlavní doporučení jsou následující: vyloučení soli, koření, kořenitá, mastná, smažená jídla. Zavádění vlákniny a potravin bohatých na draslík do stravy. Přirozeně, povaha choroby, doporučení se budou lišit ve prospěch určitých produktů. Alkohol je však při léčbě jater přísně kontraindikován, protože v některých případech může nejen snížit účinnost předepsaného režimu, ale v kombinaci s některými léky může vést k úmrtí.

Pokud jsou změny v orgánovém parenchymu způsobeny pouze nesprávnou stravou a pitím, pak lékaři doporučují dietní tabulku č. 5 podle Pevznerovy klasifikace, kde převažují vitamínová a bílkovinová jídla a fermentované mléčné výrobky. V závislosti na stavu těla, s rozptýlenými změnami jaterního parenchymu, jsou také předepisovány imunomodulátory a některé poplatky za játra.

Prognóza difúzních změn v jaterním parenchymu

Prognóza úspěchu konkrétního léčebného režimu přirozeně závisí na onemocnění, které vedlo k difúzním poruchám jaterního parenchymu.

Pokud vezmeme v úvahu nekomplikovanou formu lipomatózy, nejvíce chronickou hepatitidu, jakož i změny v parenchymu v důsledku podvýživy a životního stylu, pak správné zacházení ve většině případů vede k tomu, že tělo začne fungovat ve svém předchozím objemu a jeho poškozená struktura je obnovena. Je třeba mít na paměti, že při lipomatóze bude příznivý výsledek léčby přímo záviset na tom, kolik oblasti jater bylo podrobeno degeneraci tuků. Protože v tomto případě je obnova postižených oblastí nemožná. Bude možné normalizovat fungování neovlivněných laloků orgánů..

Nepříznivá prognóza se liší u nemocí, jako je cirhóza, fulminantní formy hepatitidy a nekontrolovaná mastná hepatóza. V těchto případech se parenchym jater dramaticky mění a orgán sám o sobě není schopen vykonávat své funkce. K smrti nejčastěji dochází v důsledku břišního krvácení nebo rozvoje závažných infekčních chorob..

Mělo by být zřejmé, že změny v jaterním parenchymu rozptýlené povahy nemohou být neopodstatněné. Podobnému porušení struktury orgánu nutně předchází řada důvodů. V závislosti na faktorech nebo chorobách, které vyvolaly difúzní transformace v jaterním parenchymu, předepisují hepatologové odpovídající léčbu. Aby však nebyl tento okamžik zmeškán, je nutné provést alespoň jednou ročně ultrazvukové vyšetření kvalifikovanými odborníky. Čím dříve jsou detekovány difúzní změny v jaterním parenchymu, tím příznivější je prognóza úplného uzdravení.

Autor článku: Gorshenina Elena Ivanovna | Gastroenterolog

Vzdělávání: Diplom ze specializace „Všeobecné lékařství“ byl získán na Ruské státní lékařské univerzitě. N. I. Pirogova (2005). Postgraduální studium v ​​oboru Gastroenterologie - vzdělávací a vědecké lékařské centrum.

Difuzní změny v játrech

Takový jev, jako jsou difúzní změny v játrech a slinivce břišní, naznačuje degeneraci orgánových tkání. Odchylka může být příznakem různých patologických procesů vyvíjejících se v těle. Patologii nelze ignorovat, ohrožuje vývoj nebezpečných chorob. Po ultrazvuku jater je nutné okamžitě podstoupit důkladnou, další diagnózu a začít eliminovat příčinu, která způsobila patologický proces v jaterních tkáních.

Co tento jev znamená??

Difúze není samostatným onemocněním, často difúzní změny v parenchymu jater a slinivky břišní naznačují závažnou poruchu v těle. Během vyšetření na ultrazvukovém přístroji je diagnostikována odchylka, hovoří o ní echografické znaky. Vyjadřuje se ve změně struktury tkání. Mohou to být uzlové útvary, těsnění, uvolnění, které sahají po celém povrchu orgánů. Difuzní změny v jaterním parenchymu jsou několika typů a určují stupeň poškození tkáně. Pokud diagnóza odhalí nepříznivé známky ozvěny, játra se změní nebo zvětší - to znamená, že pacient musí okamžitě zjistit příčinu jejich vzniku.

Druhy patologie

Medicína rozlišuje mezi výraznými a nevyjádřenými difúzními tkáňovými změnami. Existují takové typy:

 • Mírné difúzní změny v játrech. Vyskytují se v důsledku napadení parazity, vedou k ucpání potrubí.
 • Hypertrofie. K buněčné smrti dochází, což přispívá k proliferaci vláknité tkáně hematopoetického orgánu, což vede k jejímu zvýšení. V zanedbané formě to může vést k zablokování jaterní žíly, způsobit otoky parenchymu, funkční problémy.
 • Difúzní změny v játrech podle typu hepatózy. S patologií se nadměrná akumulace tuku v tkáních hromadí v tkáních..
 • Strukturální degenerativní degenerace. Snížení velikosti hematopoetického orgánu, které přispívá k úmrtí hepatocytů.
 • Pneumobilia.
 • Reaktivní difúzní změny v játrech (druhé znovuzrození).
Zpět na obsah

Příčiny

Patologický proces může vyvolat i nevýznamné individuální faktory. Vývoj odchylek není ovlivněn pohlavním faktorem ani věkovým faktorem. Mezi nejnebezpečnější patří difúzní změny v játrech podle typu mastné hepatózy, protože tkáňové změny vedou k zastavení plného fungování hematopoetického orgánu. Během diagnostiky uzista pozoruje heterogenitu echostruktury parenchymu. Patologie se může vyvíjet jak u dětí, tak u středních a starších lidí. Mezi nejčastější patří:

 • patologie jater vrozené povahy;
 • špatné návyky;
 • špatné stravovací návyky;
 • dlouhodobé užívání drog (doplňky stravy, antibiotika, analgetika, trankvilizéry);
 • virové, bakteriální, parazitární infekce;
 • špatná ekologie;
 • autoimunitní onemocnění;
 • stres.

Vysoká echogenita a změna struktury orgánu svědčí o vývoji patologického procesu v žlučových cestách, novotvarech, cholecystitidě, nízkých hepatitidách.

Příznaky patologie

Difuzní změny v játrech (anechogenní formace) provázejí následující příznaky:

 • hypochondrium bolest na pravé straně;
 • pocit hořkosti v ústech;
 • bílá, žlutá, šedá deska na jazyku;
 • hematomegálie;
 • cholecystitida;
 • chronický stres;
 • podrážděnost a výkyvy nálad;
 • systematická bolest hlavy;
 • nevolnost, zvracení;
 • nadýmání;
 • nadýmání;
 • odbarvení stolice;
 • zbarvení moči;
 • svědění a mírné vyrážky na kůži;
 • otoky končetin;
 • poruchy imunitního systému;
 • kolísání tělesné teploty a krevního tlaku u pacienta;
 • náhlé hubnutí;
 • menstruační nepravidelnosti, libido.
Zpět na obsah

Diagnostika

Účinnou metodou pro detekci difúzních změn v játrech je ultrazvukové vyšetření orgánu. Před podstoupením ultrazvuku se pacient musí připravit na výkon. 8 hodin před manipulací se musíte zdržet jídla. To má zajistit lepší viditelnost ozvěn. Lékaři také doporučují vyloučit ze stravy potraviny, které vyvolávají zvýšenou tvorbu plynů, a přestat užívat léky, které způsobují plynatost. Po echoskopickém vyšetření orgánu je předepsáno množství dalších souvisejících testů, jako například:

 • biochemie a celkový krevní obraz;
 • scintigrafie;
 • CT
 • rentgen
 • CT vyšetření;
 • MRI.
Zpět na obsah

Léčba odmítnutí

Difúzní změny jsou léčeny individuálně na základě charakteristik vývoje patologie. V počátečním stadiu doporučují léčbu lidovými léky, předepisují se také hepatoprotektory. Ve vážnějších případech doporučují užívat léky, jejichž cílem je odstranit příčinu vady. Při komplexní terapii se používají terapeutické diety. V pokročilých případech může lékař doporučit operaci.

Účinné léky

Difuzní změny pankreatu, jater a žlučníku způsobené virovou infekcí jsou často eliminovány antivirovými, antibiotickými a hormonálními léčivy. Aby se stimuloval imunitní systém, doporučuje se pacientovi užívat vitamíny. Mírné poškození jater je korigováno změnou výživy, užíváním hepatoprotektorů, antibakteriálních léků. Pokud došlo ke zvětšení jater v důsledku infekce parazity, pacient potřebuje anthelmintické léky. Když se struktura parenchymu změnila v důsledku onemocnění žlučových kamenů, v léčbě se používají choleretika, ve vážných případech se používá chirurgie.

Difúzní heterogenní struktura jater u dítěte se může tvořit vrozenými vadami nebo v důsledku intrauterinní infekce matky.

Léčba lidovými prostředky

Před přechodem na alternativní medicínu je nutné se poradit s lékařem. Je důležité si uvědomit, že samoléčení může způsobit nenapravitelné poškození lidského zdraví. Jako doplňková terapie mohou lidové léky patologický stav významně zlepšit. Když byla u pacienta diagnostikována nepříznivá známka a přítomnost jaterní hepatózy, může být patologie léčena strouhaným kořenem zázvoru (lék se užívá 2krát denně, každá 1 lžička). Dobré výsledky jsou získány z tinktury vyrobené z lopuchu. Doporučuje se po jídle vzít 6 polévkových lžic, dvakrát za 24 hodin. V lékárně si můžete koupit homeopatický lék zvaný Klášterní sirup. Vyrábí se z ženšenu, léčba je 6 měsíců.

Prevence

Aby se zabránilo rozvoji jaterních vad, doporučuje se dodržovat určitá pravidla:

 • Pravidelné vyšetření s genetickou predispozicí k nemocem hematopoetického orgánu.
 • Pečlivá osobní hygiena.
 • Odpovědné léky.
 • Včasná léčba chronických onemocnění.
 • Odmítá nezdravé jídlo.
Zpět na obsah

Výsledek léčby

Pokud byly detekovány difúzní fokální abnormality (jaterní cysta, indurace, duktální patologie), pak prognóza zotavení závisí na kořenové příčině. K takovým jevům často dochází v důsledku špatných návyků a podvýživy. Chcete-li se zbavit příznaků, musíte upravit stravu. Pacientovi se doporučuje pít alkohol a nikotin s mírou, nebo je zcela vyloučit. Při pečlivém dodržování doporučení ošetřujícího lékaře je prognóza zotavení obvykle příznivá.

Difuzní změny jater

Difuzní změny v játrech jsou rozšířeným stavem, ve kterém se vyvíjí strukturální transformace orgánu. Nemoc nemá věkovou hranici, lze ji diagnostikovat i u dítěte.

Prakticky každé onemocnění žlučového systému může vyvolat mírné difúzní změny v játrech. V některých případech se stávají zdroji patologie pankreatu nebo systémové poruchy..

Anomálie na dlouhou dobu se nemusí projevit. Mezi příznaky patří hepatomegalie, nažloutnutí kůže, změna barvy moči a stolice, hořká chuť v ústech.

Diagnostický proces je založen na výsledcích instrumentálních vyšetření, zejména ultrazvuku a MRI, protože jasně ukazují echografické příznaky difuzních poruch. Laboratorní testy a činnosti prováděné lékařem jsou sekundární povahy.

Hlavními konzervativními metodami v léčbě jsou léky a udržování šetrné stravy. Taktika léčby je dána etiologickým faktorem, proto může být nutný chirurgický zásah. Léčba tohoto onemocnění jater obecně zahrnuje komplexní.

Etiologie

Difuzní změny parenchymu jater se často vyskytují na pozadí onemocnění. Jejich vznik může ovlivnit několik fyziologických faktorů..

Nejčastější příčiny tohoto stavu jsou:

 • cirhóza jater;
 • autoimunitní nebo virové formy hepatitidy;
 • sklerotizující cholangitida;
 • mastná hepatóza;
 • alkoholické onemocnění jater;
 • diabetes;
 • maligní, benigní a cystické nádory;
 • chronická cholecystitida;
 • negativní vliv mikroorganismů;
 • portální hypertenze;
 • metastázy rakoviny z jiného místa v játrech;
 • narušení metabolických procesů;
 • jakýkoli stupeň obezity;
 • srdeční selhání;
 • získané nebo vrozené srdeční vady;
 • širokou škálu autoimunitních chorob;
 • nedostatečné užívání drog;
 • špatná výživa;
 • dlouhodobé zneužívání špatných návyků;
 • prudké snížení tělesné hmotnosti;
 • požití toxických a jedovatých látek do lidského těla;
 • dysfunkce štítné žlázy a další endokrinní patologie.

Pravděpodobnost vlivu genetické predispozice není vyloučena..

U dětí jsou hlavní zdroje poruchy následující:

 • vrozené malformace hepatobiliárního systému;
 • výskyt hepatitidy jakékoli formy u ženy v období porodu dítěte;
 • nucená antibiotika v kojeneckém věku.

Difuzní změny jater nemají věk ani pohlaví.

Klasifikace

Hlavní rozdělení předpokládá existenci několika stupňů závažnosti porušení patologické struktury. Pro rozptýlenou povahu jsou charakteristické následující změny:

 • exprimované - vznikají během onkologického procesu, hepatitidy, alkoholového onemocnění nebo degenerace tuků a příčinu lze odstranit pouze provedením chirurgické operace;
 • střední - důsledek vlivu vnějších faktorů a léčba vyžaduje léky a čištění krve;
 • menší - může být zcela asymptomatický, ale často doplněný pankreatickou dysfunkcí.

V závislosti na lézi v patologickém procesu se může jednat:

 • jaterní parenchym;
 • struktura jater;
 • tkáně jater;
 • stěny kanálků jater;
 • blízké vnitřní orgány - ledviny, slezina, slinivka břišní.

Podle povahy kurzu jsou difuzní změny v játrech následující:

 • heterogenní;
 • dystrofický;
 • reaktivní.

Příznaky ozvěny, které jsou detekovány pouze během instrumentálních diagnostických postupů, jsou:

Symptomatologie

Klinické projevy difúzních změn v jaterním parenchymu jsou specifické a výrazné, což výrazně zjednodušuje proces diagnostiky zaměřený na nalezení hlavního provokujícího faktoru..

Podmínka je charakterizována výskytem takových příznaků:

 • bolest pod správnými žebry;
 • averze k kořenitým a mastným jídlům;
 • hořká chuť v ústní dutině;
 • hepatomegalie;
 • podšívka jazyka dotekem bílé, šedivé nebo žluté;
 • slabost a únava;
 • podrážděnost a náhlé změny nálady;
 • bolesti hlavy;
 • přetrvávající nevolnost, která málokdy vede k zvracení;
 • nažloutnutí kůže, viditelné sliznice a skléra zrakových orgánů;
 • zvýšená tvorba plynu;
 • nadýmání;
 • ztmavnutí moči;
 • změna barvy stolice;
 • svědivá kůže různé závažnosti;
 • vyrážky jako úly;
 • mastný lesk a zápach stolice;
 • sklon k otokům;
 • časté nachlazení a virová onemocnění - na pozadí poklesu rezistence imunitního systému;
 • menstruační nepravidelnosti u žen;
 • mírné zvýšení tělesné teploty;
 • kolísání krevního tlaku;
 • snížené libido nebo potence u mužů;
 • hubnutí až do těžkého vyčerpání.

Klinické projevy jsou charakteristické jak pro dospělé, tak pro děti. Hlavní příznaky mohou být doplněny známkami základního onemocnění, které vyvolalo difúzní změny ve struktuře jater.

Diagnostika

Charakteristická klinika významně zužuje okruh provokatérů výskytu abnormálního stavu. Ke stanovení správné diagnózy je nutný komplexní přístup..

 • Seznamte se se svou rodinnou historií
 • studovat anamnézu pacienta;
 • shromažďovat a analyzovat životní historii;
 • posoudit stav kůže, sliznic a skléry;
 • změřit teplotu a krevní tón;
 • palpace přední stěny břišní dutiny - pozornost je věnována projekci jater, tj. oblasti pod pravými žebry;
 • podrobně vyšetřit pacienta - zjistit, s jakou intenzitou se projevují známky difúzních změn v játrech.

Laboratorní studie zahrnují:

 • obecné klinické testy krve a moči;
 • jaterní testy;
 • krevní biochemie;
 • mikroskopické studie výkalů;
 • sérologické testy a testy PCR;
 • bakteriální kultura krve a stolice.

Následující instrumentální postupy pomohou odlišit difúzně-fokální změny v játrech od jiných druhů patologie:

 • ultrasonografie;
 • radiografie břišní dutiny;
 • CT
 • MRI
 • endoskopická biopsie.

Diagnóza potvrzuje přítomnost takových ozvěn:

 • heterogenní tkáňová struktura;
 • zvýšená hustota ozvěny;
 • zvětšená játra nebo hepatomegalie;
 • porušení struktury krevních cév;
 • různé jaterní laloky vykazují různou echogenitu;
 • těsnění periportálních ventilů;
 • útlum ultrazvukem.

Léčba

Po konečném potvrzení diagnózy „difúzních změn jater“ se lékaři obracejí na konzervativní metody léčby.

Pacientům je zobrazen příjem:

 • antivirové nebo antibakteriální látky;
 • hepatoprotektory;
 • fosfolipidy;
 • aminokyseliny;
 • vitamínové a minerální komplexy;
 • léky zaměřené na zastavení příznaků.

Pro pacienty je velmi důležité dodržovat šetrnou stravu, která zahrnuje odmítnutí:

 • mastné odrůdy masa, drůbeže a ryb;
 • smažená, slaná a kořenitá jídla;
 • mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku;
 • bohaté bujóny a první jídla připravená na jejich základě;
 • uzené maso a konzervy;
 • muffin a čerstvé pečivo;
 • droby;
 • čokoláda, zmrzlina a jiné sladkosti;
 • cibule a česnek;
 • špenát a šťovík;
 • houby;
 • ředkev;
 • majonézy a kořeněné omáčky;
 • silná káva a alkohol.

Při rozptýlených změnách v jaterním parenchymu dostane tělo živiny z těchto produktů:

 • sušený chléb a sušenky;
 • džem;
 • Miláček;
 • bobule a ovoce;
 • zeleninové pyré;
 • vegetariánské nebo mléčné první kurzy;
 • proteinová omeleta nebo vejce vařená na měkko;
 • zeleninové a ovocné saláty;
 • vařená klobása;
 • dietní odrůdy masa a ryb;
 • kompoty a čerstvě vymačkané šťávy;
 • zelený čaj a kakao.

Po schválení ošetřujícího lékaře lze použít alternativní medicínu. Léčivé nápoje se připravují na základě:

 • oves;
 • kukuřičné stigmy;
 • fenykl;
 • březové pupeny;
 • šípky;
 • máta peprná;
 • listy brusinky;
 • meruňková jádra;
 • dýňová semínka;
 • propolis;
 • sedmikrásky;
 • řebříček;
 • měsíček.

V případě patologických změn v játrech má léčba chirurgickým zákrokem následující indikace:

 • cysty a jiné novotvary;
 • metastázy rakoviny;
 • portální hypertenze;
 • těžká cirhóza nebo hepatitida.

Možné komplikace

Těžké, malé a střední difúzní poškození jater může způsobit rozvoj:

 • mužská a ženská neplodnost;
 • malabsorpční syndrom;
 • vnitřní krvácení;
 • selhání jater;
 • ascitické zvětšení břicha;
 • jaterní encefalopatie;
 • kóma.

Prevence a prognóza

Aby se předešlo strukturálním změnám v játrech, je nutné dodržovat pouze několik jednoduchých preventivních doporučení:

 • úplné odmítnutí špatných návyků;
 • kontrola tělesné hmotnosti;
 • zdravá a výživná výživa;
 • neustálé posilování imunity;
 • včasná diagnostika a léčba patologických stavů, které mohou vést k rozvoji problémů s játry;
 • absolvování alespoň 2krát ročně kompletní preventivní prohlídky na klinice.

Difuzní změny v játrech jsou po celý život pacienta velmi vzácné. Prognóza a pravděpodobnost vzniku komplikací je dána základním onemocněním. Je třeba mít na paměti, že každý patologický provokatér má své vlastní důsledky, které mohou být někdy fatální..

Difuzní změny jater

Veškerý obsah iLive je kontrolován lékařskými odborníky, aby byla zajištěna co nejlepší přesnost a soulad se skutečností..

Máme přísná pravidla pro výběr zdrojů informací a máme na mysli pouze seriózní stránky, akademické výzkumné ústavy a pokud možno i ověřený lékařský výzkum. Upozorňujeme, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou interaktivními odkazy na takové studie..

Pokud si myslíte, že některý z našich materiálů je nepřesný, zastaralý nebo jinak pochybný, vyberte jej a stiskněte Ctrl + Enter.

Difúzní změny v játrech neznamenají konkrétní onemocnění, ale pouze naznačují zvýšení parenchymu jater (hlavní orgánová tkáň).

Změny v parenchymu mohou být otoky, hypertrofické, sklerotické, dystrofické, ale v každém případě je nutné další vyšetření, aby se stanovila přesná diagnóza..

ICD-10 kód

Epidemiologie

Podobný stav se vyskytuje s dysfunkcí jater a je detekován v každém věku..

Příčiny difúzních změn v játrech

K difuzním změnám jater dochází kvůli zneužívání alkoholu, kouření, nezdravé stravě, genetickým abnormalitám, užívání silných drog nebo antibiotik, zejména po dlouhou dobu.

Metabolické poškození orgánů, viry, autoimunitní hepatitida, cirhóza, dramatický úbytek hmotnosti a obezita také vedou ke změnám v jaterní tkáni..

Difuzní změny se mohou objevit nejen u dospělých, ale také u dětí v důsledku žloutenky, zvýšení jater u některých nemocí.

Patogeneze

Difuzní změny jater indikují změnu tkáně jater, která může nastat v důsledku menšího funkčního poškození nebo vážného poškození orgánů.

Pokud jsou detekovány difúzní změny, doporučuje se podstoupit další vyšetření (játra a další zažívací orgány), aby se zjistilo, jak je orgán postižen..

Příznaky difúzních změn v játrech

Je také třeba poznamenat, že tyto změny v játrech jsou téměř asymptomatické. Ve vzácných případech je mírná bolest v pravé hypochondrii, těžkost, v některých případech je cítit bolest v pravém předloktí, kůže kolem očí a sclera zblednou.

Difuzní změny v jaterním parenchymu, které se zaznamenávají ultrazvukovou metodou, se mohou vyskytnout nejen při primárním onemocnění jater, ale také v důsledku některých patologických extrahepatických změn. Tak například amyloidóza v játrech je při diabetu docela možná. V tomto případě echografický obrázek prokáže zvýšení velikosti jater v důsledku všech jeho částí, zvýšení echogenicity jaterní tkáně s útlumem v hlubokých řezech, projev heterogenity struktury jako zvýšení zrnitosti obrazu a mírné vyhlazení vaskulárního vzoru.

Difúzní změny v játrech a slinivce břišní

Játra, stejně jako slinivka břišní, je nepárový orgán, který nemá dutinu a sestává z tkáně.

Trávicí orgány jsou propojeny kanály, takže ve většině případů se porucha jednoho orgánu odráží v práci jiného.

Difúzní změny v játrech a pankreatu se mohou objevit v důsledku metabolických poruch, vaskulárních onemocnění, infekčních onemocnění v akutní nebo chronické formě.

Porušení jater lze očekávat nažloutlosti očních bílkovin, kůže, tmavé moči, světlých výkalů. Pokud játra nefungují správně, může dojít ke svědění kůže, protože do krevního řečiště vstupuje velké množství žluči.

Ke změnám pankreatické tkáně dochází z různých důvodů: otok, pankreatitida, lipomatóza (nahrazení tělesných tkání tukem), přerůstání tkáně a zjizvení způsobené zánětlivým procesem nebo poruchami metabolismu.

Difuzní změny v játrech a ledvinách

Difuzní změny v játrech a ledvinách je mnohostranný koncept a nepovažuje se za hlavní diagnózu. Tento závěr je učiněn na základě výsledků ultrazvukové studie.

U některých nemocí může dojít ke změnám ve struktuře orgánů a vrozené nebo získané patologie.,

S difúzními změnami je možné zahušťování parenchymu, zvýšení nebo snížení dutin, hromadění tekutin v pánvi, hnisavý zánět, trombóza..

V některých případech mohou být změny v tkáni ledvin způsobeny přítomností ledvinových kamenů..

Difúzní změny v játrech a slezině

Difúzní změny v játrech a slezině zcela ovlivňují orgán.

Slezina je zodpovědná za normální krevní oběh, obohacený krevní oběh, s chorobami nebo dysfunkcí orgánů, slabost, ztráta chuti k jídlu, poruchy spánku.

Se zvýšením sleziny v důsledku narušení práce se projevuje bolestivost a pocit tlaku. Příliš velký orgán může silně vyčnívat a vyvíjet tlak na sousední orgány. Člověk často zaměňuje onemocnění sleziny s dysfunkcí pankreatu.

Poruchy sleziny zpravidla v důsledku podvýživy nebo podvýživy, v důsledku čehož potřebné množství živin a mikroprvků nevnikne do krevního řečiště a tělo nezávisle kompenzuje nedostatek látek. Ale za takových podmínek je práce sleziny přerušena poměrně rychle, v důsledku čehož se začínají měnit tkáně a struktura orgánu.

Difúzní změny v jaterním parenchymu

Jaterní tkáň má homogenní strukturu s nízkou hustotou. Při difúzních změnách parenchymu v játrech během ultrazvukového vyšetření jsou v jaterních tkáních pozorovány krevní cévy se žlučovody, jejichž hustota se zvyšuje.

Difúzní změny v játrech ukazují na úplnou změnu tkáně jater, která může být spojena s vážnými patologiemi a menšími funkčními poruchami ve fungování orgánu.

Stupeň otoku jaterního parenchymu závisí na závažnosti zánětlivého procesu. S difúzními změnami lze pozorovat následující onemocnění: obezita, cirhóza, diabetes mellitus, alkoholismus, nádory, chronická hepatitida, cystické formace.

Vyloučeny nejsou ani paraziti nebo virové infekce, podvýživa.

Nástup rozptýlených změn v játrech může způsobit bolesti hlavy, nevolnost, slabost, hořkost v ústech, časté výkyvy nálady, podrážděnost.

Difúzní změny ve struktuře jater

Difuzní změny v játrech jsou detekovány ultrazvukem. Změny ve struktuře mohou začít nejen v důsledku primárních onemocnění jater, ale také v patologiích, které nesouvisejí s orgánem. Například u diabetes mellitus může dojít k metabolismu bílkovin a objeví se v játrech depozity..

V tomto případě se laloky jater zvětšují, hustota orgánu se také zvyšuje, v hlubších vrstvách ztrácí struktura orgánu uniformitu.

Heterogenní strukturu lze považovat za malou nebo velkou část různých hustot s patologickými metabolickými produkty (proteiny, uhlohydráty).

Difuzní změny v jaterní tkáni

Při jakýchkoli negativních účincích na játra dochází ke změnám v difúzní tkáni orgánu. Tyto změny mohou vyvolat závislost na alkoholu, kouření, drogy, dědičné abnormality, jakož i viry a bakterie..

Často jsou detekovány difúzní změny v játrech v kombinaci s chorobami slinivky břišní, protože tyto orgány mají spojené kanály.

Difuzní heterogenní změny ve struktuře jater

Difuzní změny v játrech, ve kterých se objevuje heterogenita tkáně, mohou být spojeny s obstrukcí kanálků žlučníku, růstem nebo poklesem pojivové tkáně, hromaděním všech látek v jaterních buňkách.

U heterogenity jater jsou zpravidla diagnostikovány cirhóza, kalcifikace, obstrukce jater, hepatitida, metabolické poruchy (s obezitou nebo diabetes mellitus)..

Poměrně často, s nehomogenní strukturou tkáně, se vyskytují tuberkulózy, klesá nebo se zvyšuje pojivová tkáň a nevylučuje se degenerace jaterních buněk a žlučovodů..

Příčiny tkáňových změn mohou být, jak již bylo zmíněno, spojeny s vadnou, nezdravou stravou, zneužíváním alkoholu atd..

Většina patologických stavů jater je detekována ultrazvukem.

Vymezení léčby vyžaduje stanovení základní diagnózy, která způsobila difúzní změny v játrech.

Játra jsou jedinečný lidský orgán, který má schopnost se opravit sám, ale nevratné následky vedou k vážným narušením orgánu.

Difúzní dystrofické změny v játrech

K difuzním změnám v játrech dochází v důsledku negativních účinků na tělo v důsledku podvýživy, nemocí nebo jiných poruch normálního fungování orgánů a systémů.

Dystrofické změny vedou k silnému potlačení jaterních funkcí. Příčinou těchto změn je akutní nebo chronické onemocnění orgánů.

Ve většině případů dochází v důsledku viru hepatitidy k degenerativním změnám v difúzní tkáni. V některých případech k otravám (plísně, dusičnany atd.), Použití halotanu, atofanu, dochází k těmto lézím..

K takovým změnám může také vést cirhóza jater, nevhodné použití diuretik, pilulek na spaní nebo sedativ..

Difuzní změny ve stěnách jaterních kanálků

Játra se skládají z laloků, v jejichž středu procházejí žíly a žlučovody. Kanály jsou nezbytné pro shromažďování produkované žluči, prochází celou játra a mají uzavřené konce.

Difúzní změny v játrech ovlivňují celý orgán, včetně stěn jaterních kanálků. Změny ve stěnách potrubí se vyskytují hlavně ze stejných důvodů jako ve zbytku tkáně orgánů (viry, bakterie, nezdravá jídla atd.).

Difuzní změny jater u chronické cholecystitidy

K difúzním změnám v játrech s chronickou cholecystitidou dochází poměrně často.

Při chronické cholecystitidě ve žlučníku je pozorován prodloužený zánětlivý proces, někdy s exacerbacemi. Toto onemocnění je vždy sekundární, které se vyvíjí v důsledku biliární dyskineze nebo vrozených patologií. Ženy (pětkrát) častěji trpí cholecystitidou, zejména u světlých vlasů a náchylných k plnosti..

Difúzní změny v játrech s hepatomegálií

Hepatomegálie je patologické zvětšení jater. Nejčastější příčinou tohoto stavu je otrava toxiny nebo toxickými látkami. Difúzní změny v játrech v tomto případě zcela ovlivňují všechny tkáně, zatímco orgán je snadno cítit pod žebra (u zdravých jater je extrémně obtížné tento orgán zkoumat).

Kromě toho je pod tlakem cítit bolest, což také znamená porušení jater. Hepatomegálie není považována za nezávislé onemocnění, odborníci připisují tento stav příznaku, který naznačuje nutnost naléhavě léčit játra.

Játra provádí ničení a neutralizaci toxických a toxických látek, které vstupují do těla. Prochází játry, toxiny jsou vylučovány z těla neutralizací.

Difuzní reaktivní změny v játrech

Difúzní změny v játrech jsou někdy reaktivní, jinými slovy, v případě zhoršené funkce jater je pozorována pankreatická reakce, která je vyjádřena reaktivní pankreatitidou.

Takový závěr během ultrazvukového vyšetření umožňuje s velkou pravděpodobností vyloučit nádory, nádory, kameny atd. Ultrazvuk také vykazuje fokální léze hustoty tkáně.

Difúzní změny nejsou diagnózou, pouze naznačují potřebu dalšího vyšetření.

Difúzní fokální změny v játrech

Difúzní změny jater ovlivňují celý orgán. Během ultrazvuku lékař diagnostikuje změnu tkáně na celém povrchu jater.V případě fokálních lézí orgánu změny ovlivní jednotlivé části jater, jinými slovy, ultrazvuk odhalí ložiska změny na normální jaterní tkáni.

Při difúzních fokálních změnách lékař identifikuje jednotlivé fokusy na postižené tkáni jater, které se liší od difúzních. K těmto změnám dochází u hepatitidy doprovázené metastázováním nebo abscesem..

Difuzní změny jater u dítěte

Difuzní změny v játrech mohou nastat v důsledku vrozených vad (nedostatečný vývoj). Příčinou může být také hepatitida během těhotenství (obvykle v takových případech je předepsán potrat).

Změny v játrech u dítěte mohou začít léčbou antibiotiky, což jsou extrémně toxické léky, a tělo dítěte není dostatečně silné a vytvořilo se.

Difuzní změny v játrech u novorozenců

Difuzní změny jater u novorozenců jsou často výsledkem vrozených malformací.

Také nemoci matky během těhotenství mohou drogy (zejména antibiotika) ovlivnit novorozenecká játra.

Pokud jsou u novorozence detekovány difúzní změny jater, je třeba nejprve provést další vyšetření (krev, moč), je-li to nutné, musí být proveden biochemický krevní test, biopsie, laparoskopie.